Summary

Denktankdiner

Benutten van het oplossend vermogen van de

netwerksamenleving in jeugdzorg


Professionals de ruimte, kinderen centraal

De netwerksamenleving moet streven naar een vitale samenwerking waarin jeugdzorg steeds minder nodig is. Dat kan door professionals de ruimte te geven om goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen. Bestuurders kunnen ondersteunen door onorthodoxe maatregelen te durven nemen als dat nodig is. Stimuleer ambtenaren om out of the box te denken.


Ook zijn er oplossingen te bedenken om de zorgconsumptie omlaag te brengen en daarmee de kosten. Werken aan integrale zorg is heel belangrijk. Nu heeft Nederland teveel instituten en als er een probleem is, halen we er een instituut bij. De controledwang van de overheid neemt toe, terwijl er ruimte nodig is voor de professionals. Sturen op waarde en kwaliteit helpt, voorkomen dat kinderen in gesloten jeugdinstellingen terecht komen ook. In sommige gemeenten wordt succesvol gewerkt met consortia van zorgverleners.


Het belangrijkste perspectief in de jeugdzorg is dat van het kind zelf. Vraag altijd wat het kind wil, binnen een veilige omgeving. Niet alleen omdat een situatie daar vaak veel helderder van wordt of omdat zij de belangrijkste partij zijn, maar ook omdat het moet: het Kinderrechtenverdrag schrijft het voor.