Jeannette Baljeu

Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland

Jeugdzorg bij uitstek geschikt voor een netwerkaanpak

Jeugdzorg is een complex en actueel thema, dat verschillende beleidsterreinen en gemeenten overschrijdt. Daarom heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu van de provincie Zuid-Holland een aantal deskundigen bij elkaar gehaald om te discussiëren over zorg voor jeugd. Een aantal van deze denktankdiners vormt de opmaat voor een groot congres binnenkort. Baljeu constateert een toenemende zorg over hoe jeugdzorg functioneert binnen gemeenten. Willen gemeenten in een tijd van krimpende budgetten en toenemende zorgvraag de zorg blijven leveren, dan zullen ze het oplossend vermogen van de samenleving het gemeentehuis binnen moeten halen. ‘Handel vanuit het perspectief van het kind en stuur op waarde voor de samenleving.’

Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en initiatiefnemer van dit debat, laat een kort filmpje zien over hoe bomen in het bos met elkaar communiceren via funghi in de bodem. Ze waarschuwen elkaar, maar voeden elkaar ook als dat nodig is. Het Wood Wide Web is heel groot en enorm vertakt. ‘Voor mij staat dit filmpje symbool voor wat we als samenleving doen met elkaar’, zegt Baljeu. ‘De vraag is: helpt samenwerking binnen een netwerk ons nou vooruit? Hoe werkt het precies, wat zijn de krachten die erachter zitten, wat kunnen we leren van hoe private en publieke partijen met elkaar samenwerken? Er is bovendien groeiende zorg over hoe dingen in de jeugdzorg gaan.’ Met het filmpje wil ze de discussie prikkelen.

Wood Wide Web

Het filmpje dat Jeannette Baljeu liet zien: https://www.youtube.com/watch?v=yWOqeyPIVRo