Het Bestuurdersdiscours 2018

Centraal staat de dynamiek van relaties in de netwerksamenleving. Slaagt het bestuur erin om het oplossend vermogen van de netwerksamenleving te verbinden aan maatschappelijke opgaven? Wanneer is het openbaar bestuur goed bezig?


Het Bestuurdersdiscours is bedoeld om van elkaar te leren en te delen hoe dat wel of niet lukt.

Het Bestuurdersdiscours 2018 is een initiatief van...

De provincie Zuid-Holland initieert in samenwerking met de VZHG de Denktankdiners: kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders beleidsmakers en beslissers met expertise en/of doorzettingsmacht op de thematiek van de conferentie.

U kunt de verschillende edities van de magazines van het Bestuurdersdiscours bekijken via het menu van dit magazine.