“We hebben elkaar nodig om de opgaven van vandaag aan te gaan.”

Jeannette Baljeu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Voorwoord

De samenleving verandert. Burgers, bedrijven en instellingen werken steeds meer in netwerken samen, ook met de overheid. Wat is daarin de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers? Dat was de centrale vraag tijdens het Bestuurdersdiscours 2018, georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.

Lastig en verrijkend

In plenaire presentaties en aan rondetafels werd deze vraag uitgediept. Uit de geanimeerde discussies kwam naar voren dat volksvertegenwoordigers en bestuurders zich volop bewust zijn van het feit dat opereren in een netwerksamenleving vraagt om andere rollen en gedrag. Dat is soms lastig, maar ook verrijkend.

En noodzakelijk, want “we hebben elkaar nodig om de opgaven van vandaag aan te gaan,” stelde Jeannette Baljeu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland. Klaas Tigelaar, burgemeester Leidschendam-Voorburg en voorzitter van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten: “Het openbaar bestuur moet leren loslaten en leren om verantwoordelijkheden over te laten aan anderen. Opereren in de netwerksamenleving betekent dat we niet meer over alles gaan.”

“Opereren in de netwerksamenleving betekent dat we niet meer over alles gaan.”

Klaas Tigelaar, burgemeester Leidschendam-Voorburg en voorzitter van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten