Een nieuwe rol in de netwerksamenleving

Hebben bestuurders en volksvertegenwoordigers een nieuwe rol in de netwerksamenleving en zo ja, hoe ziet die rol eruit? Tijdens de plenaire afsluiting van het Bestuurdersdiscours worden de belangrijkste inzichten uit de discussies gedeeld.

Ruimte

De deelnemers aan het Bestuurdersdiscours delen hun inzichten en sentimenten door een aantal vragen via een online tool te beantwoorden. Op de vraag welke kenmerken bestuurders en volksvertegenwoordigers anno nu het meest typeren scoren ‘responsiviteit’ en ‘rolvastheid’ hoog. Pauline Bouvy-Koene, burgemeester van Voorschoten: “Raad en college zijn geneigd om te veel aan wet- en regelgeving vast te houden, ik denk dat meer responsiviteit en flexibiliteit nodig is. We zullen onze rolvastheid moeten doorbreken.”

Een andere vraag is waarmee de aanwezigen als eerste willen beginnen om de bestuurskwaliteit te verhogen. Nicolette van Waart, gemeentesecretaris Brielle: “Ik wil de ambtelijke organisatie meer ruimte geven om met burgers en ondernemers aan de slag te gaan. Dat is wel wennen, want we zijn jaren bezig geweest om medewerkers vooral te leren dat ze zich aan de regels moeten houden.”

Ontmoeten

Tijdens de vele gesprekken die tijdens het Bestuurdersdiscours werden gevoerd tussen bestuurders, volksvertegenwoordigers, burgers en ondernemers bleek dat het vaak van toevallige ontmoetingen afhangt of een initiatief verder komt. Dagvoorzitter Marijke Roskam merkt op dat het zinvol kan zijn om dit soort ontmoetingen meer te organiseren, bijvoorbeeld door startups het gemeente- of provinciehuis binnen te halen. Andersom kan het ook, vertelt Petra Brekelmans, voorzitter Stichting tot Behoud van de Historische buitenplaats Ockenburgh: “Je ziet steeds meer bedrijven die hun medewerkers 1% tot 5% van hun tijd laten besteden aan maatschappelijke projecten. Dat zouden gemeentes ook kunnen doen.”

Democratie van morgen

Jeannette Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland, en Klaas Tigelaar, burgemeester Leidschendam-Voorburg en voorzitter van de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten, sluiten het Bestuurdersdiscours 2018 af.


Baljeu: “Het is goed dat we bijeenkomsten zoals deze organiseren, met elkaar als overheden en met burgers en bedrijven.”

Tigelaar: “We hebben elkaar nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, daarom is het belangrijk dat we van elkaar weten wat er speelt en dat we elkaar ontmoeten.

Een dag als vandaag biedt ons de inzichten om verder te werken aan de democratie van morgen.”