Het woord is aan de samenleving

In een netwerksamenleving werk je samen en daarom zijn er tijdens het Bestuurdersdiscours een aantal mensen van burger- en ondernemersinitiatieven en startups aanwezig. Hoe kijken zij aan tegen de rol van de overheid?

"Toon een beetje lef, denk innovatief en ga het gewoon eens doen."

Marjan Kreijns, programmadirecteur VP Delta

Vertrouwen

Samenwerken vraagt om vertrouwen, zo klinkt het meermaals tijdens de discussies. Petra Brekelmans, voorzitter Stichting tot Behoud van de Historische buitenplaats Ockenburgh, een burgerinitiatief in Den Haag, werkt sinds 2014 met de gemeente samen. Al die jaren is men bezig geweest om te werken aan wederzijds vertrouwen. Welk cijfer geeft ze dat vertrouwen nu? “Een zeven. Dat kan nog beter en daarvoor moeten we met elkaar blijven praten,” zegt ze. Marjan Kreijns, programmadirecteur VP Delta, vult aan: “We houden ons bezig met innovaties in water en klimaat. We praten veel met bestuurders die geloven in dit soort innovatie en de noodzaak ervan inzien. Maar als we het dan willen uitvoeren, dan krijgen we te maken met ambtenaren dieper in de organisaties en die vinden altijd een reden om ‘nee’ te zeggen tegen innoveren.” Ze roept bestuurders op om daar energie in te steken: “Help medewerkers met het maken van een omslag in denken. Dat ze niet altijd zelf de plannen hoeven te maken, maar ook plannen van anderen kunnen ondersteunen.”

Lef en innovatie

Saskia du Bois is directeur a.i. van de Big Data Innovatiehub, een fieldlab in de regio Zuid-Holland die overheid en bedrijfsleven wil laten zien wat het gebruiken van data kan betekenen. “We merken terughoudendheid door enerzijds het onbekende en anderzijds om – met name op maatschappelijke vraagstukken - de privacyregels te overtreden. De beste eerste stap hierin is om zelf data beschikbaar te stellen en daarmee aan de slag te gaan. Dan ervaart men het proces en ziet men wat er gebeurt. Er ontstaat simpelweg meer inzicht en daarmee begrip. Voor het borgen van privacy bestaan overigens juridisch/technische oplossingen, dat hoeft geen probleem te zijn. Bovendien kun je om te ervaren wat je kunt doen met data, beginnen met vraagstukken die de privacy niet of in veel mindere mate raken, zoals het onderhoud van riolen of wegen” zegt ze. Bestuurders hoeven heus geen IT-nerd te worden om met data aan de slag te gaan, zegt ze: “Toon een beetje lef, denk innovatief en ga het gewoon eens doen.”