Het Bestuurdersdiscours 2018

Het Bestuurdersdiscours 2018 is een initiatief van...

De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met de VZHG de Denktankdiners én het Bestuurdersdiscours 2018 geïnitieerd. De Denktankdiners zijn kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders beleidsmakers en beslissers met expertise en/of doorzettingsmacht op de thematiek van de conferentie.

De Denktankdiners vormden de opmaat naar het Bestuurdersdiscours 'De netwerksamenleving aan zet'.

Tijdens het Bestuurdersdiscours 'De netwerksamenleving aan zet' stond de dynamiek van relaties in de netwerksamenleving centraal. Slaagt het bestuur erin om het oplossend vermogen van de netwerksamenleving te verbinden aan maatschappelijke opgaven? Wanneer is het openbaar bestuur goed bezig?


Het Bestuurdersdiscours is bedoeld om van elkaar te leren en te delen hoe dat wel of niet lukt.

U kunt de verschillende edities van de magazines van het Bestuurdersdiscours bekijken via het menu van dit magazine.

Even voorstellen