De netwerksamenleving
aan zet

HIGHLIGHT

Durf, initiatief en inspiratie

Door Jaap Smit, Commissaris van de Koning, provincie Zuid-Holland

HIGHLIGHT

3D maar dan anders

Door Maarten Schurink, Secretaris-generaal, Ministerie van BZK

HIGHLIGHT

De netwerksamenleving aan zet

Burgerinitiatieven, Fieldlabs en Startups